SEVEN DAYS STORAGE SOLUTION

Seven Days Storage Solution palvelu

Seven Days Storage Solution-palvelu tarjoaa räätälöidyn ratkaisun säilytys- ja varastointiongelmiin. Palvelua voivat hyödyntää niin yksityiset kuluttajat kuin organisaatiot, esimerkiksi kulttuuriorganisaatiot ja yritykset,joilla on toimintaa liittyen varaston ylläpitämiseen. Seven Days Storage Solution ratkaisut perustuvat tutkimuksen ja suunnittelun yhdistämiseen. Asiakaslähtöisessä ongelmanratkaisussa huomioidaan asiakkaan elämäntyyli tai yrityskulttuuri ja resurssit kokonaisvaltaisesti.

Miksi tarvitaan kotiin Seven Days Storage Solution?

Nykyajan kulutuskulttuurin ohjaama tavaroiden ja vaatteiden ylikertyminen näkyy kodeissamme, missä se aiheuttaa lisäkuormitusta arkeen. Ongelman laajuus ja monimutkaisuus on tullut esiin suunnittelutyömme kautta. Tilasuunnittelun näkökulmasta ratkaisumahdollisuudet ovat rajalliset, varsinkin nykyrakentamisessa, jossa tilaratkaisut joustavat huonosti ja tila on muutenkin huonekohtaisesti minimissään. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan uusia lähestymistapoja, jotka huomioivat paitsi fyysisen varastoinnin, myös arkipäivän käytännöt ja liikakertymisen emotionaaliset ulottuvuudet. Seven Days Studion suunnittelemien räätälöityjen säilytys- ja tilaratkaisujen tavoitteena on edistää hyvinvointia sekä
kestävämpiä kulutuskäytäntöjä.

Mikä on Seven Days Storage Solution?

Seven Days Storage Solution on Seven Days Studion tarjoama palvelu, joka ottaa huomioon ihmisten asumisen nykytilanteen, jossa joustamattomat tilat, kalliit neliömetrit, elämäntilanteiden muutokset ja tavaran ylikertyminen hankaloittavat asumista. Kehittämämme SORT (Storage Organization/ Re-organization Tool) työkalun avulla asiakas on aktiivisesti mukana tila- ja säilytysratkaisun suunnitteluprosessissa. Tavoitteemme on kestävä järjestys, joka muodostuu esineiden ja vaatteiden tarpeenmukaisista säilytysratkaisuista. Työkalumme pohjautuu käytäntöteoriaan, ympäristöpsykologiaan ja sisustusarkkitehtuurin periaatteisiin. Sitä hyödynnetään mm. vaate-, kirjasto-, keittiö-, tai kotitoimistosäilytys ratkaisuiden kehittämisessä. SORT työkalu muodostuu metodista, jossa kartoituksen ja analyysin kautta luodaan asiakkaalle kustomoitu säilytys- ja tilaratkaisu.

Miten Seven Days Storage Solution palvelee?

Lähtökohtana säilytysongelman ratkaisemiseen on kartoittaa ja dokumentoida asiakkaan elämäntilanne ja elämäntyyli sekä varastointitarpeet. Alkukartoituksen jälkeen tarjoammep rojektibriefin asiakkaan hyväksyttäväksi. Ratkaisun kehittäminen alkaa SORT-kartoitusprosessillamme, jossa tila-analyysin lisäksi asiakkaan tavarat ja/tai vaatteet luokitellaan varastointitarpeen mukaan. Laajan tila-, huonekalu- ja sisustussuunnittelukokemuksen sekä käyttäjäkokemustutkimuksemme perusteella määritämme asiakkaan erityistarpeet. Tämän jälkeen kehitämme alustavan ehdotuksen, joka koostuu tilasuunnitelmasta ja varastointisuunnitelmasta, jonka läpikäymme asiakkaan kanssa lopullisen säilytysratkaisun toteutusta varten. Tämä co-design prosessi on suunniteltu inspiroimaan asiakasta ja tarjoamaan pitkän aikavälin strategian järjestyksen ylläpitämiseksi, jotta hän pystyy pitää huolta esinemaailmastaan.

Ota yhteyttä:

Anne Kosonen info(at)sevendaysstudio.fi

SEVEN DAYS STUDIO ON

Wilhelmiina Kosonen

Wilhelmiina on sisustusarkkitehti, joka on erityisesti kiinnostunut asumisen viitekehyksestä. Hän lähestyy suunnittelua kokemuksellisuuden kautta, ja painottaa tilasuunnittelun taiteellisia ja emotionaalisia arvoja.

Anne Kosonen

Anne on sisustusarkkitehti. Anne on erikoistunut huoneistojen tilaratkaisujen suunnitteluun, jossa suunnitteluosaaminen ulottuu kokonaisvaltaisista projektikohteista pienempiinkin sisustamisen ongelmien ratkaisuun.  Tilojen ja kiintokalusteiden vuorovaikutus sekä valaistuksen määritys on lähtökohtana suunnittelulle.

Nora Kinnunen

Nora on tutkija ja suunnittelija. Hän hyödyntää tutkimus- ja suunnittelumenetelmiä työssään, joka keskittyy arjen käytäntöihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Hän on kiinnostunut ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja pyrkii edistämään kestäviä ratkaisuja.