DESIGNMUSEON JA ARKKITEHTUURIMUSEON KOKOELMAVARASTOJEN SELVITYS

Projekti tutki Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon kokoelmien varastoinnin nykytilannetta ja siihen liittyviä työprosesseja. Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo ovat muutoksen partaalla Uuden Arkkitehtuuri- ja Designmuseon kehitysprojektissa, jolloin museoiden kokoelmat tulevat yhdistymään. Museoilla oli tarve kokoelmien varastotilanteiden kartoittamiseen ja analyysiin, jotta kokoelmat turvattaisiin tulevaisuudessa. Tutkimusryhmä sai tehtäväkseen tutkia varastointitilannetta ja dokumentoida työprosesseja, mahdollisten parannuksien näkökulmasta, muuttuvaa kontekstia huomioiden. 

Projektissa käytettiin Design Thinking menetelmää, joka ohjeisti varastointitilanteen ymmärtämisen, siihen liittyvien ongelmien määrittelemisen ja uusien ratkaisujen ideoinnin ja luomisen. Tutkimuksessa käytettiin induktiivista lähestymistapaa ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä mm. työntekijöiden haastatteluita ja havaintoja varastotiloista ja niiden käytöstä. Datan analysoimisesta kehitettiin teemoja ja esinepolkuja, jotka kuvasivat säilytystilannetta ja työprosesseja.  

Kävi ilmi, että varastointiongelmiin kuuluu mm. kasvava ’varastointivelka’, joka johtuu vuosien mittaan soveltumattomista toimenpiteistä museoesineistöjen säilytyksessä. Varastointivelka, josta on tullut yleinen ongelma keräävien museoiden kokoelmissa, koostuu esineiden läpikäyntiin, säilytykseen, pakkaukseen, konservointiin, dokumentointiin ja valokuvaukseen liittyvien tehtävien laiminlyönnistä. Varastointivelan vähentämiseen kehitettiin ensiaskeleita varastointivelan pitkäaikaiselle vähennysprojektille. Projektin seuraava vaihe koostuu muutospolun suunnittelusta yhdessä sidosryhmien edustajien kanssa. 

Projektin toteutti Nora Kinnunen ja Wilhelmiina Kosonen, 2023.